Kategorija: pčelarstvo

HiveClean

HiveClean

BeeVital HiveClean je dodatak prihrani pčela.Neki od osnovnih sastojaka su: voda,saharoza, limunska kiselina, oksalna kiselina, ekstrakt propolisa, eterična ulja… pomoću BeeVital HiveClean-a pčele drže svoje košnice čistima, pčelinjak se regenerira na prirodan način i daje med najveće kvalitete. Do toga dolazi jer Bee vital hive clean aktivira prirodni način čiščenja kod pčela.Bitno je napomenuti da […]

Mycostop

Mycostop

Potrebno je 20-30 ml Beevitala MycoStopa ovisno o veličini kolonije pčela Vapnenasto leglo je mikoza koja pogađa pčelinje leglo. Bolest se javlja u proljeće, pogoršava se na ljeto i nestaje na jesen kad matica prestane lijegati jaja, ali se ponovno vraća idućega proljeća ako se ne poduzmu mjere za njezino suzbijanje. Potreban je laboratorijski test […]

Scroll to Top